Terjemahan judul: Penasaran dengan Penjual Ayam.

“Buk, ibuk sik eling enek wong dodol pitik ning njero kae, sing tak arani nggantheng?”, tanya saya pada ibuk, sesaat sebelum memasuki pintu pasar Setono Bethek Kediri.

“Sing endi to? Nggir endi?”, balas ibuk.

“Alah, sing ning jalur awake dewe biasa liwati kae. Rada pojokan. Wonge putih nggantheng, dhuwur, tegap. Eling to, buk?", jawab saya mendeskripsikan fisik sang penjual ayam.

“Oalah, kae to? Ho oh. Nyapo?”. Aku senang ibuk ingat.

Terjemahan judul: Tidak Bangga Disebut “Wanita Karir”
---

“Buk, aku kok ora bangga yo diarani dadi ‘wanita karir’?, kataku suatu ketika pada ibuku.
(Buk, aku kok tidak bangga ya disebut sebagai ‘wanita karir’?)

“Lha nyapo, Ndhuk?”
(Lha kenapa, Ndhuk?)

“Hmmm... Merga cita-citaku ket biyen pancen dudu dadi wanita karir kok. Aku luwih seneng lek wong liya mengidentifikasikan aku wanita sing lembut misale, wanita sing pangerten, setia, lan sak piturute.”
(Hmmm... Karena cita-citaku sejak dulu memang bukan menjadi wanita karir kok. Aku lebih senang jika orang lain mengidentifikasikan aku sebagai wanita yang lembut, misalnya, wanita yang pengertian, setia, dan sejenisnya.)